Jsem učitelka na malotřídní škole a maminka malého šikovného raubíře. Má praxe začala hned po studiu na vysoké škole v roce 2012. Učím formou hry a zážitku žáky 1. - 4. ročníku. Jako každá paní učitelka se neustále a ráda vzdělávám a učím novým dovednostem a postupům ve výuce. Ke každému přistupuji individuálně a vnímám osobnost jedince. 

    Sbírám nápady od ostatních pedagogů a dále je zpracovávám pro svou potřebu k učení. Během své praxe jsem také spoustu pomůcek do výuky vytvořila sama. Touto dobou mě zaujala digitalizace ve výuce a tak mí žáci nepracují pouze "běžným" způsobem. Ve 3. ročníku jsou již schopni používat digitální technologie (tablet, PC, mobil, programovací roboty, 3D tisk a další) ve výuce i doma, odpovídat na emaily. Samozřejmostí je seznámení s bezpečností na internetu. 

   Při vyučování jsme již vyzkoušeli online výuku naruby (učitel doma, žáci ve škole) i hybridní výuku (žáci a učitel ve škole, absentující doma), což je výhodou, když je žák zdravotně způsobilý, nemusí po příchodu do školy dohánět spoustu učiva.

Vše zde sdílím zdarma, proto Vás prosím o vyplnění krátkého dotazníku, který mi bude sloužit ke zlepšení těchto stránek. Děkuji

FacebookYouTubeInstagramLink